Kontakt

INFORMACJA / WSPÓŁPRACA

Tel. +48 510 233 806
info@steeze.pl

DANE ORGANIZATORA WYJAZDU
STEEZE Sp. z o.o.
ul.Worcella 29/9
50-448 Wrocław
NIP 8992758594
REGON 022525889
KRS 0000529542

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu i zakresie
niezbędnym do kontaktu ze mną drogą elektroniczną, jak również telefonicznie. Oświadczam,
że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób,
których dane są przetwarzane, zawartymi w Polityce Prywatności.

* Oświadczam o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptuję jej
postanowienia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Serwer
Steezytravel.pl. w celu realizacji usługi „Newsletter” i przesyłania mi treści drogą
elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności.

*pola obowiązkowe